VvE's Met Energie is een groeiend netwerk van Communities Of Practices van architecten 'met energie'. Vanuit de lokale context van Rotterdam, Amsterdam en sinds kort ook Tilburg en eerder al Limburg werken deze adviseurs samen aan plannen voor verduurzaming voor VvE's. Meer informatie over de betreffende bureaus en de specifieke context per gemeente wordt binnenkort toegevoegd op deze website.

VvE’s Met Energie werkt sinds 2012 aan een breed programma voor het opleiden, adviseren en begeleiden van VvE-leden die hun gebouw willen verduurzamen en het stimuleren en uitdagen van de markt tot integraal denken en aanbieden. De vereniging van eigenaars (VvE) was tot dat moment een ‘vergeten doelgroep’ in de diverse programma’s voor stimulering van energiebesparende maatregelen van de overheden. Tegelijkertijd vertegenwoordigt deze groep de helft van het eigendom in de stad. Wat is de rol van de 125.000 Nederlandse VvE’s in de energietransitie? We bevinden ons nog middenin dit experiment. Toch vormen zich eerste, maar duidelijke inzichten.

Verduurzaming van het VvE-gebouw vraagt professioneler opdrachtgeverschap van de VvE. We hebben een methodiek ontwikkeld waarbij we de aanwezige kennis en kracht binnen de VvE maximaal benutten. We werken in dat proces van wederzijdse educatie aan collectief eigenaarschap en opdrachtgeverschap voor een grote investeringsbeslissing. We hebben expertise opgebouwd over wat zo’n planvormingsproces vraagt, zowel van de VvE als van hun adviseurs. Daarbij zijn nieuwe inzichten opgedaan over de manier van rekenen aan energieverbruik en financiën die dat proces informeert, over de manier waarop je samenwerkt en een beroep doet op aanvullende professionele expertises zoals bouwfysica, juridische en financiële expertise en de markt. Deze website is bedoeld om die opgedane kennis te laten landen.

 


VvE's Met Energie is ontstaan uit een samenwerking tussen een architectenbureau en een advies & onderzoek bureau; een architect en een antropoloog die elkaar hebben gevonden op het pad van de energietransitie. Onder de titel Rotterdamse VvE’s Met Energie hebben zij zich van 2012 tot 2020 intensief beziggehouden met de opgave van energetische verduurzaming van bestaande woongebouwen in collectief particulier eigendom in Rotterdam. De twee polen van deze samenwerking - proces (relatie) en inhoud (techniek) vertegenwoordigen de parallelle sporen die leiden naar een toekomstbestendig VvE-gebouw.

Partners / Opdrachtgevers / Samenwerkende partijen