Aan de slag met verduurzaming van je VvE-gebouw

Als je meteen in actie wilt komen is het handig om een aantal zaken op een rijtje te zetten. Deze handreiking (downloadbaar via onderstaande button) is daarvoor bedoeld. Als alle vragen beantwoord zijn heb je een redelijk beeld van de uitgangspositie van je VvE voor een verduurzamingsplan.


Welke factoren bepalen de route?

1. De leeftijd van het gebouw. Gebruik bijlage B voor een eerste indicatie van de bouw- en installatietechnische mogelijkheden van het gebouw.
2. De financiële uitgangspositie van de VvE. Zie ook bijlage A - checklist financieel gezond. Hoeveel wordt er per appartement per maand gespaard voor groot onderhoud? (de ervaring leert dat dit minimaal rond de 150€ per maand ligt bij een VvE zonder achterstallig onderhoud - dat is een prettige uitgangspositie bij het maken van een verduurzamingsplan).
3. Motivatie van de leden van de VvE. Voor verbreding van het draagvlak zie bijlage C met tips. Wat is jouw motivatie? Stap 1 is die motivatie kenbaar maken.

 
Meer weten?

De cursus VvE’s Met Energie wordt een aantal x per jaar gegeven door het hele land. Bekijk de agenda.

 

Op de homepage van deze website is de route te vinden die zowel het planvormingsproces als het besluitvormingsproces beschrijft in 3 fases. Bovenstaande aanwijzingen zijn bedoeld om te ondersteunen tijdens de fase 1. Aan het eind van deze fase is een doel gedefinieerd door de VvE. Maar zijn ook de kaders, de voorwaarden en het mandaat van de commissie duurzaam of het duurzame bestuur benoemd. In fase 2 wordt het plan verder uitgewerkt naar een uitvraag met financiële onderbouwing. Voor voorbeelden en meer tips voor fase 2 verwijzen we naar de blogs. Is die informatie nog niet te vinden? Mail naar info@vvesmetenergie.nl met vragen over fase 2+3.