VvE’s met Energie

 

VvE’s Met Energie werkt sinds 2012 aan een breed programma in o.a. Rotterdam voor het opleiden, adviseren en begeleiden van VvE-leden die hun gebouw willen verduurzamen en het stimuleren en uitdagen van de markt tot integraal denken en aanbieden. De vereniging van eigenaars (VvE) was tot dat moment een weliswaar onterecht, maar begrijpelijk – vanwege de ongrijpbaarheid - ‘vergeten doelgroep’ in de diverse programma’s voor stimulering van energiebesparende maatregelen van de overheden. Tegelijkertijd vertegenwoordigt deze groep de helft van het eigendom in de stad. Wat is de rol van de 12.000 Rotterdamse VvE’s in de energietransitie? We bevinden ons nog middenin dit experiment. Toch vormen zich eerste, maar duidelijke inzichten.

Verduurzaming van het VvE-gebouw vraagt professioneler opdrachtgeverschap van de VvE. We hebben een methodiek ontwikkeld waarbij we de aanwezige kennis en kracht binnen de VvE maximaal benutten. We werken in dat proces van wederzijdse educatie aan collectief eigenaarschap en opdrachtgeverschap voor een grote investeringsbeslissing. We hebben expertise opgebouwd over wat zo’n planvormingsproces vraagt, zowel van de VvE als van hun adviseurs. Daarbij zijn nieuwe inzichten opgedaan over de manier van rekenen aan energieverbruik en financiën die dat proces informeert, over de manier waarop je samenwerkt en een beroep doet op aanvullende professionele expertises zoals bouwfysica, juridische en financiële expertise en de markt. Deze website is bedoeld om die opgedane kennis te laten landen.


VvE's Met Energie is een samenwerking tussen een architectenbureau en een advies & onderzoek bureau; een architect en een antropoloog die elkaar hebben gevonden op het pad van de energietransitie. Onder de titel Rotterdamse VvE’s Met Energie hebben we ons de afgelopen jaren intensief beziggehouden met de opgave van energetische verduurzaming van bestaande woongebouwen in collectief particulier eigendom in Rotterdam. De twee polen van deze samenwerking - proces (relatie) en inhoud (techniek) vertegenwoordigen de parallelle sporen die leiden naar een toekomstbestendig VvE-gebouw.
Partners / Opdrachtgevers / Samenwerkende partijen
2350179_640x640
GemeenteRotterdam
logo PKW
logo Maastricht
logo Diemen
ClimateKIC
Drift
logo-PZH-640
logos VME website
logo Synopel